Entries by commerz

Information med anledning av ägarbyte

Från och med den 1:a april har vi nya ägare och ingår numera i vårdkoncernen Lideta.

Vi byter namn från Aleris Barncentrum och Vårdcentral till till Uppsala Barncentrum & Vårdcentral och vår nya hemsida hittar ni på www.uppsalabcvardcentral.se

Under en…