Barnspecialistmottagning

Vi tar emot barn och ungdomar för specialistvård, uppföljning och utredning hos läkare eller sjuksköterska på remiss från bland annat primärvården och skolhälsovården.

Du behöver remiss för att få komma till vår Barnspecialistmottagning. Hit kommer du med barnmedicinska problem så som astma, allergi, tillväxt, mage, besvär från leder med mera.

För att träffa barnläkare behöver barnet inte vara listad på Uppsala Barncentrum & Vårdcental, men om barnet är det får barnet också tillgång till alla våra övriga resurser.

Barnöverviktsteamet

Vi arbetar i tvärprofessionellt team tillsammans på Vårdcentralen med dietist och fysioterapeut och Barnspecialistmottagningen med barnsjuksköterska och barnläkare kring dig och ditt barn. Välkommen att höra av dig på 018-611 78 57 för att veta mer.