Välkommen till vår BVC

Om du eller ditt barn har luftvägsymptom så som feber, hosta, snuva eller andningsbesvär så ber vi dig kontakta oss för att omboka ditt besök.

Uppsala Barncentrum & vårdcentrals barnavårdscentral (BVC) har ett unikt samarbete med barnläkare vilket medför ett smidigt arbetssätt för att underlätta för barnfamiljen.

Alla läkarkontroller på BVC utförs av husläkare och barnläkare. Här finns dietist och fysioterapeut/sjukgymnast som vi har ett nära samarbete med. Vi arbetar enligt Barnhälsovårdens basprogram, läs mer på 1177.se/Besök på barnavårdscentralen, bvc.

Till BVC kan du alltid vända dig om du har frågor kring barnet och barnets utveckling. Via telefon, 018-611 78 57, eller 1177.se

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet. Detta kan vi vara delaktiga i genom att stödja dig som förälder i ett aktivt föräldraskap.

Föräldragrupp

Vår ambition är att erbjuda förstagångsföräldrar att delta i föräldragrupp. Vi pratar bland annat om föräldraskap, mat och vardagsinfektioner.

Vi erbjuder er bl.a:

  • Basprogram för BVC, vilket innebär att sjuksköterska och läkare regelbundet undersöker ditt barn.
  • Samtal med vårdnadshavare
  • Vaccinationer
  • Du som förälder kan alltid höra av dig till oss om du undrar något om ditt barns hälsa/utveckling eller om du som förälder inte mår bra eller känner dig osäker. Det kan gälla sömnproblem, matbekymmer, syskonrelationer, uppfostran m.m.

Observera att ditt barn inte automatiskt blir inskrivet på vår BVC om barnet är listat på Uppsala Barncentrum & Vårdcentral, utan du måste aktivt ta kontakt med oss eller med ditt tidigare BVC för att byta.

Matprat med dietist

Vi anordnar träffar med information om matintroduktion till spädbarn en gång i månaden. Fråga vilken nästa aktuella tid är vid ditt nästa BVC-besök.