Diabetesmottagning

På Uppsala Barncentrum & vårdcentral tar vi emot patienter med diabetes till vår diabetessköterska.

Oroar du dig för att du kan ha diabetes?

Ju äldre vi blir desto större är risken att drabbas av diabetes. Men det finns också faktorer som ökar risken att drabbas tidigare i livet, exempelvis:

  • Ärftlighet, till exempel en eller båda föräldrar har diabetes, mor- eller farföräldrar har diabetes
  • Graviditetsdiabetes
  • Övervikt

1177 Vårdguiden har tagit fram ett diabetesrisktest som du kan göra för att se om du är i riskzonen för diabetes typ 2. Du kan göra testet HÄR.
https://diabetesrisktest.nu/

Diabetes kan också medföra allmänna symtom, som beror på höga blodsockervärden, exempelvis:

  • Trötthet
  • Ökad törst, och också ökat behov av att kissa
  • Dimsyn
  • Klåda/svamp i underlivet

Idag är det ca 4 procent av Sveriges befolkning som har fått diagnosen diabetes. Men det finns ett stort mörkertal, eftersom sjukdomen inte märks inledningsvis. De flesta typ 2 diabetiker som får sin diagnos har inte märkt några symtom, utan diabetesen upptäcks när man tar prover för någon annan krämpa.

Vid en sen diagnos är det stor risk att följdsjukdomar hinner utvecklas. Detta kan undvikas om du får en diagnos i tid och sedan får hjälp och stöd att normalisera blodsockervärdena.

Diabetes är lätt att identifiera genom ett enkelt blodprov, som snabbt kan tas på vårt lab. Ring vår telefonrådgivning så bokar vi in dig direkt för en blodprovskontroll.

Om provet visar att du har förhöjda blodsockervärden bokar vi dig till diabetessköterska/husläkare.

Diabetessköterskan hjälper dig att hantera din sjukdom för att minska och helst eliminera hälsoriskerna. Du får kunskap och stöd till egenvård så att du förstår riskerna med diabetes. Målet är att sänka blodsockernivåerna och därmed att undvika följdsjukdomar.

Läs mer om diabetes, Svenska Diabetesförbundet.