Graviditet

Tiden från att du testat positivt för graviditet till barnets födelse är en, för många, omtumlande period. Ingen graviditet är den andra lik. För att du ska känna dig trygg träffar du oftast samma barnmorska genom hela din graviditet. Som blivande medförälder är du alltid välkommen att följa med på besöken hos barnmorskan.

På det första hälsosamtalet pratar vi om graviditeten, din hälsa, om förväntningar och oro som ni kanske har. Vi talar om kost, motion, tobak, alkohol och fosterdiagnostik. På nästa besök, inskrivningssamtalet, gör vi sedan upp en plan för besök och kontroller under graviditeten. Då bokar vi även Rutinultraljud som sker på Akademiska Sjukhuset. Vi följer det nationella basprogrammet och alla besök är kostnadsfria.

Förlossningsförberedelser-Gruppverksamhet

Pga rådande omständigheter med Covid-19 ställs föräldragrupper in tillsvidare. Vi hänvisar istället till nedanstående information och filmer på webben. 

www.1177.se
Under fliken ”Barn & Gravid” finns information om:

  • Graviditeten vecka för vecka
  • Förberedelser inför förlossningen
  • Smärtlindring under förlossningen

https://www.karolinska.se/for-patienter/graviditet-och-forlossning/dags-att-foda/informationsfilmer

Några av filmerna ger information om rutiner vid just Stockholms förlossningar, men nedanstående filmer kan ni titta på som gäller alla:

  • Vad händer i kroppen?
  • Andning och avslappning
  • Smärtlindring under förlossningen
  • Komplikationer
  • Första stunden med barnet 
  • Amning
  • Eftervård och hemgång

Länk –Basprogrammet i Uppsala

All kompetens finns samlad hos oss och barnmorskan har ett nära samarbete med läkare, fysioterapeut, dietist och BVC. Under graviditeten erbjuds du informationsträffar från flera av våra professioner.

Länk –Livsstil och hälsa under graviditet

I våra föräldragrupper fokuserar vi på att förbereda er för att få en trygg och positiv förlossningsupplevelse och en bra start för hela familjen. Vi går igenom hur en förlossning startar, förlossningens faser, andning/avslappning, första tiden hemma, amning och mycket mer.

Efter graviditeten träffar du återigen barnmorskan för uppföljning. Då finns möjlighet till att gå igenom förlossningsjournalen, diskutera preventivmedel och undersöka bäckenbotten och magmuskler.

Efter graviditet, på vår MammaMage-kurs, är du välkommen som upplever besvär från t ex rygg/bäcken eller bäckenbotten. Det är även en bra kurs för dig som har risk för att få besvär, t ex om du har en svag muskelfunktion i bäckenbotten eller bålen efter förlossningen. Under kursen går vi igenom vad som händer i kroppen under och efter en graviditet och varför det påverkar hur vi bör träna. Du får svar på vad som är bra att börja med, vad du kan tänka på när det kommer till olika motionsformer. Vi går praktiskt igenom övningar för bäckenbotten, bålen, sätet mm. Kursen hålls utav en av våra barnmorskor som även är Cert. MammaMage-tränare. Efter kursen finns möjlighet till Mammaträning Steg 2 tillsammans med en av våra fysioterapeuter.

Länkar

Graviditet

Förlossning

Livsmedelsverket, kostråd under graviditet

Akademiska sjukhuset – Fostermedicinska mottagningen

Förlossningen

BB

BB på väg

Amningsmottagning