Levnadsvanor

Tobak, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor bidrar med stor ohälsa hos befolkningen. Du kan själv göra mycket för att minska risken för sjukdom. Hos oss arbetar vi preventivt med våra patienters hälsa.

Om du har funderingar kring dina vanor gällande tobak, alkohol, fysisk aktivitet och/eller matvanor är du välkommen att boka tid för ett rådgivande samtal hos vår hälsokoordinator.