Dietist

Vi arbetar med kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd samt med förebyggande behandling för att undvika olika livsstilsrelaterade sjukdomar. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.

Exempel på vanliga kontaktorsaker:

  • Födoämnesallergier
  • Diabetes typ II
  • Mag-tarmbesvär (t.ex. IBS)
  • Undervikt
  • Övervikt
  • Ätproblem

Levnadsvanor

Tobak, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor bidrar med stor ohälsa hos befolkningen. Du kan själv göra mycket för att minska risken för sjukdom. Hos oss arbetar vi preventivt med våra patienters hälsa.

Om du har funderingar kring dina vanor gällande tobak, alkohol, fysisk aktivitet och/eller matvanor är du välkommen att boka tid för ett rådgivande samtal hos vår hälsokoordinator.

Du kan boka tid till någon av våra dietister direkt via 1177.se. Klicka här för att komma dit.