Dietist

Vi arbetar med kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd samt med förebyggande behandling för att undvika olika livsstilsrelaterade sjukdomar. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.

Exempel på vanliga kontaktorsaker:

  • Födoämnesallergier
  • Diabetes typ II
  • Mag-tarmbesvär (t.ex. IBS)
  • Undervikt
  • Övervikt
  • Ätproblem