Med anledning av Covid-19 (Coronavirus)

Det är ett högt tryck i våra telefoner. Hjälp oss minska telefonköerna och öka tillgängligheten! Sök gärna information först på 1177.se. Har du allmänna frågor om coronaviruset ring 113 13 eller gå in på folkhalsomyndigheten.se. Om du har luftvägsymptom så som feber, hosta, snuva eller andningsbesvär så ber vi dig att i första hand kontakta oss på distans via telefon eller digitalt möte och inte via oannonserat besök för att minska eventuell smittspridning. För att minska smittspridning ytterligare ber vi er, som ska besöka mottagningen, att när det är möjligt begränsa medföljande till barn till en förälder och inga syskon. Undantag ges då det finns behov av att båda vårdnashavare är med och där det är överenskommet innan besöket att båda ska vara med.  

Webbtidbok för antikroppstest är stängd tillfälligt efter beslut av region Uppsala pga smittspridning läs mer här.

Test för aktiv infektion Covid 19
Du kan även testas för att se om du har en pågående infektion av covid-19 i Region Uppsala. Gå in på förstasidan på 1177.se Där står hur du bokar och du kan välja vart du vill ta provet. OBS. för bokning krävs det att man har e-legitimation.

Provtagning för covid-19 antikroppar hos barn
Barn under 16 provtas enbart läkarordination. Orsaker är att vi vill undvika onödig provtagning med risk för obehag för barnet. Smittsamheten för Covid-19 i samma familj/bostad är så hög att om förälder har antikroppar (har immunitet) så kan man på goda grunder förutsätta att även barnet har det och vice versa.

Egenvårdsråd
Gör en självskattning för att se om du ska vårda dig hemma eller behöver kontakta vården.
http://corona.regionuppsala.se/

Barn (och vuxna) med astma
Covid-19 är i detta hänseende att betrakta som vilket annat luftvägsvirus som helst. Patienter som står på underhållsbehandling med inhalationssteroid (inhalerat kortison i spray eller pulverinhalator) eller Montelucast skall fortsätta med behandlingen och om så ordinerats öka inhalationssteroid vid ökade luftvägsbesvär. Sluta ABSOLUT INTE med astmamediciner av rädsla för viruset oavsett mindre genomtänkta uppgifter som förekommit i media. (Fredrik Cederblad/Barnallergolog)