Preventivmedel

Till oss kan du komma, oavsett vart du är listad, om du behöver hjälp med p-piller, spiral, p-stav mm. På 1177 kan du, via din inlogg, boka tid för antingen nyförskrivning eller receptförnyelse. Vid ”nyförskrivning” har vi lite extra tid på oss att diskutera fram vilket preventivmedel som är det bästa för dig. Om du önskar spiral eller p-stav vill vi att du ringer och bokar tid, eller mailar oss via 1177.

Gynekologisk undersökning: cellprovtagning/klamydiatest

På 1177 kan du även boka tid för cellprovtagning och klamydiatest. Du behöver inte vara listad hos oss, och det går bra att komma till oss även om din cellprovskallelse har kommit från annan mottagning. Vi tar dock ej emot patienter som önskar cellprovtagning utöver screeningprogrammet, då behöver du vända dig till en gynekolog. Om du misstänker svampinfektion eller annan infektion som ej är kopplat till misstanke om klamydia/gonorré ska du även då vända dig till gynekolog, alt din egen husläkare.

Rädsla för gynekologisk undersökning

Hos oss barnmorskor kan du som är rädd för gynekologisk undersökning känna dig trygg! Vi har lång erfarenhet av undersökningar och är lyhörda för dina tidigare upplevelser. Vi utgår från dina önskemål i utformningen av undersökningen och har möjlighet att avsätta längre tid än vid ordinarie tidsbokning för cellprov, klamydiatest, spiralinsättning mm. Vi kan även boka ett första besök där vi enbart går igenom hur undersökningen ska gå till.

Om du har en smärtproblematik i underlivet och därav har svårt/omöjligt att genomföra en undersökning hänvisar vi i första hand till Vulvaenheten på Akademiska Sjukhuset.

Tips på vägen, inför en gynekologisk undersökning

1. Boka tid
Berätta om hur du känner, gärna redan när du bokar tid. Barnmorskan har då möjlighet att vi behov sätta av längre tid för att undersökningen ska gå så bra som möjligt för dig.

2. Var öppen
Vad kan hjälpa dig till en bättre upplevelse och minskad oro?

T ex:

Vill du att barnmorskan ska berätta steg för steg vad hen gör? Vill du inte att hen berättar?

Vill du ha med dig någon vid undersökningen, vill du att barnmorskan har en kollega som enbart är där för att hjälpa dig fokusera på avslappning?

En del upplever undersökningen som mindre obehaglig om hen själv för in undersökningsinstrumenten först.

TENS-apparat på magen kan hjälpa vid t ex spiralinsättning.

3. Pausa
Säg till under undersökningen om du vill ta en paus. Det kan vara en kort paus där barnmorskan bara stannar upp med undersökningen, eller t ex en paus där hen tar bort instrumenten och du får sätta dig upp.

4. Andas
När vi spänner oss håller vi ofta andan och tvärtom. Minskad spänning leder ofta till minskad smärta. Fokusera på att andas lugnt med magen. Träna gärna redan innan besöket på någon avslappningsteknik som funkar för dig.

5. Målbild
Rädsla kan öka om du har negativa tankar. Är du rädd för en gynekologisk undersökning är risken stor att du har negativa föreställningar om hur det ska bli. Försök skapa en målbild av hur du vill att undersökningen ska gå till och hur du ska känna under tiden. Använd den målbilden till att berätta för barnmorskan om det är något hon ska tänka på i undersökningssituationen.

6. Stopp
Det är din kropp. Du har rätt att säga stopp när som helst och avbryta en undersökning.

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/Gynekologisk-undersokning/

Bäckenbotten/bålstabilitet

Hos oss kan du även boka tid för kontroll av muskelfunktion i bäckenbotten, sk ”knipkoll” och även för kontroll av muskelfunktion i bålen, sk ”diastaskoll”. Symtom på nedsatt muskelfunktion kan vara urinläckage, tyngdkänsla i underlivet, ryggsmärta eller bäckensmärta under/efter graviditet. En av våra barnmorskor är även Certifierad MammaMagetränare och håller i MammaMage-träning. Ring oss för mer information!