Vaccination

Förutom de vanliga BVC-vaccinationerna kan du hos oss få resevaccin mot Hepatit A och B, vaccin mot TBE (fästingburet hjärninflammationsvirus), vaccin mot säsongsinfluensa samt vaccin mot HPV-virus som kan orsaka livmoderhalscancer.

Vi har alltid
barnets bästa i fokus vilket gör att vi inte av etiska skäl vaccinerar mot
sådant som vi bedömer inte behövs (se TBE och små barn nedan).

TBE Fästingvaccin

Se till att ha ett
fullgott skydd mot TBE genom att följa vaccinationsprogrammet. Vi hjälper dig
med vaccination.

Små barn blir inte
alls lika sjuka av TBE (fästingburen hjärninflammation) som ungdomar och vuxna
kan bli. Tidigare vaccinerade vi av det skälet inte barn under 6 års ålder, men
då ny forskning visat att man även hos yngre barn kan se en viss
långtidspåverkan så har vi sänkt åldersgränsen till 1 års ålder. Även
smittskyddsinstitutet rekommenderar en ändrad policy i denna fråga.

Influensavaccin

Folkhälsomyndigheten
rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att vaccinera dig mot influensa. Det
gäller både vuxna och barn. Till riskgrupperna räknas du om något av följande
stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre
  • Du har en hjärtsjukdom
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Du är mycket kraftigt överviktig
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • Du har flerfunktionshinder
  • Du är gravid

Ring och boka tid på 018-611 78 57.

Ang Vaccination för Covid-19

Läs mer under senaste nytt, i vänsterspalten.