Region Uppsala öppnar upp webbtidbok för antikroppstestning igen!

Välkommen att boka in er på nytt i vår webbtidbok via 1177.se

Läs mer i regionens pressmeddelande.

https://via.tt.se/pressmeddelande/webbokade-antikroppstester-startar-igen?publisherId=3235664&releaseId=3291002