Sjuksköterskemottagning

Om du eller ditt barn har någon akut sjukdom så kan vi oftast ordna en bedömningstid till sjuksköterska eller om det skulle behövas till läkare samma dag.

För att förbättra servicen och minska smittspridning för våra patienter har vi tidsbokade akutbesök. Du ringer till oss på telefon 018-611 78 57 på morgonen och får ett tidsbokat akutbesök under dagen. Vid akut sjukdom övrig tid kontakta 1177 för råd.

Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskan har en helhetssyn på patienternas hälsa och livssituation och strävar efter att främja hälsa genom utbildning och information. Vi arbetar förebyggande och kan ge råd om kost, rökavvänjning och allergier. På mottagningen ger vi vård inom hälso- och sjukvård för att lindra sjukdom och symtom.

Distriktssköterskan kan bland annat hjälpa dig med:

 • Omläggning av sår
 • Suturtagning
 • Vaccinationer
 • Katetervård
 • Livsstilsråd
 • Kontroll av blodtryck
 • Bedömning av eksem och utslag
 • Viss utskrivning av hjälpmedel

Astma/KOL

Astma/KOL-mottagningen är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Astmasköterskan hjälper dig att hantera din sjukdom.

Vår Astma-/KOL-mottagning erbjuder:

 • Information och rådgivning
 • Spirometri (lungfunktionstest)Pricktest
 • Astma-KOL skola

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnostiseras bland annat med spirometri.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att genomgå en kontroll för att din läkare ska kunna se över din medicinering. Spirometri bokas i samråd med din läkare.

På mottagningen görs utredningar av misstänkt astma och KOL bland annat med hjälp av spirometri och NO-mätningar samt uppföljning av dessa sjukdomar.