Sjuksköterskemottagning

Om du eller ditt barn har någon akut sjukdom så kan vi oftast ordna en bedömningstid till sjuksköterska eller om det skulle behövas till läkare samma dag.

För att förbättra servicen och minska smittspridning för våra patienter har vi tidsbokade akutbesök. Du ringer till oss på telefon 018-611 78 57 på morgonen och får ett tidsbokat akutbesök under dagen. Vid akut sjukdom övrig tid kontakta 1177 för råd.

Nu kan du boka tid till sjuksköterska själv via 1177. Klicka här för att komma dit.

På 1177.se kan du boka tid till vår sjuksköterskemottagning. Vi erbjuder tider varje dag och här kan du få hjälp med:

  • Omläggning av sår
  • Suturtagning
  • Kontroll av blodtryck
  • Injektioner (ej järninjektioner)